Poniedziałek - Piątek9:00-16:30
Kancelariaul.Wrocławska 14/lok 7, Bielany Wrocławskie
Odwiedź nasze profile
Informacje

Biuro rachunkowe

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

Kierując się powyższymi zasadami, oferujemy kompleksowe prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o VAT, CIT, PIT.

Poprowadzimy również kadry i płace.

W skład usługi wchodzą m. in następujące czynności: 

 • ocena dokumentów księgowych pod kątem przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych w celu prawidłowej klasyfikacji,
 • księgowanie dokumentów źródłowych (faktur, wyciągów bankowych, list płac, amortyzacji itp.) zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, przepisami podatkowymi oraz przyjętą polityką rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie transakcji pod kątem VAT. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. Sporządzanie deklaracji VAT,
 • ustalenie wyniku finansowego i podatkowego,
 • zamknięcie roku obrotowego i sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego jednostki,
 • sporządzanie w trakcie roku bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz innych raportów finansowych wg wymagań klienta na potrzeby organów zarządzających i nadzorczych jednostki, banków lub innych zainteresowanych podmiotów,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • terminowa kalkulacja zobowiązań z tytułu CIT, VAT, PIT, ZUS i odpowiednio wczesne informowanie klienta.

Dodatkowo oferujemy również:

 • na życzenie Klienta przygotowanie raportów księgowych takich jak bilans, rachunek wyników i inne.
 • opracowanie polityki rachunkowości w tym zakładowego planu kont wg indywidualnych potrzeb klienta,
 • reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • współpracę z audytorem klienta.
Zadzwoń do nas
Udzielimy Ci wszystkich potrzebnych informacji
+48 501 498 801
InformacjeAdres
Znajdujemy się w nowoczesnym budynku, z wieloma miejscami parkingowymi
Nasza lokalizacjaGdzie nas znaleźć ?
https://kbrkt.pl/wp-content/uploads/2020/02/img-footer-map.png
ul. Wrocławska 14/lok. 7, Bielany Wrocławskie
Bądźmy w kontakcieMedia społecznościowe
Odwiedź nasze media społecznościowe aby być na bieżąco
AvantageHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
Our locationsWhere to find us?
https://kbrkt.pl/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Get in touchAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.